ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

Hot
.com
Tk. 895
Hot
.net
Tk. 1,300
.co
Tk. 1,200
Hot
.info
Tk. 490
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com Hot
Tk. 895
1 سال
Tk. 1,200
1 سال
Tk. 1,200
1 سال
.net Hot
Tk. 1,300
1 سال
Tk. 1,300
1 سال
Tk. 1,300
1 سال
.info Hot
Tk. 490
1 سال
Tk. 1,690
1 سال
Tk. 1,690
1 سال
.org
Tk. 1,100
1 سال
Tk. 1,300
1 سال
Tk. 1,300
1 سال
.biz
Tk. 1,100
1 سال
Tk. 1,750
1 سال
Tk. 1,750
1 سال
.com.bd
Tk. 2,500
2 سال
Tk. 2,500
2 سال
Tk. 2,500
2 سال
.shop Sale
Tk. 460
1 سال
Tk. 2,800
1 سال
Tk. 2,800
1 سال
.link
Tk. 1,200
1 سال
Tk. 1,200
1 سال
Tk. 1,200
1 سال
.us
Tk. 720
1 سال
Tk. 1,200
1 سال
Tk. 1,200
1 سال
.uk
Tk. 1,200
1 سال
Tk. 1,200
1 سال
Tk. 1,200
1 سال
.academy
Tk. 1,590
1 سال
Tk. 3,500
1 سال
Tk. 3,500
1 سال
.buzz
Tk. 4,580
1 سال
Tk. 4,580
1 سال
Tk. 4,580
1 سال
.email
Tk. 750
1 سال
Tk. 2,500
1 سال
Tk. 2,500
1 سال
.gift
Tk. 1,500
1 سال
Tk. 2,620
1 سال
Tk. 2,620
1 سال
.club
Tk. 250
1 سال
Tk. 1,550
1 سال
Tk. 1,550
1 سال
.ink
Tk. 2,999
1 سال
Tk. 2,999
1 سال
Tk. 2,999
1 سال
.shiksha
Tk. 2,585
1 سال
Tk. 2,585
1 سال
Tk. 2,585
1 سال
.live
Tk. 450
1 سال
Tk. 1,780
1 سال
Tk. 1,780
1 سال
.news
Tk. 620
1 سال
Tk. 2,100
1 سال
Tk. 2,100
1 سال
.bz
Tk. 2,400
1 سال
Tk. 2,700
1 سال
Tk. 2,700
1 سال
.farm
Tk. 1,200
1 سال
Tk. 2,500
1 سال
Tk. 2,500
1 سال
.trade
Tk. 450
1 سال
Tk. 1,350
1 سال
Tk. 1,350
1 سال
.বাংলা
Tk. 2,500
2 سال
Tk. 2,500
2 سال
Tk. 2,500
2 سال
.me
Tk. 490
1 سال
Tk. 1,750
1 سال
Tk. 1,750
1 سال
.tv
Tk. 3,150
1 سال
Tk. 3,300
1 سال
Tk. 3,300
1 سال
.fun
Tk. 350
1 سال
Tk. 1,890
1 سال
Tk. 2,000
1 سال
.app
Tk. 1,650
1 سال
Tk. 1,800
1 سال
Tk. 1,800
1 سال
.casa
Tk. 240
1 سال
Tk. 2,000
1 سال
Tk. 2,000
1 سال
.work
Tk. 230
1 سال
Tk. 1,300
1 سال
Tk. 1,300
1 سال
.design
Tk. 890
1 سال
Tk. 4,200
1 سال
Tk. 4,200
1 سال
.life
Tk. 330
1 سال
Tk. 950
1 سال
Tk. 950
1 سال
.cc
Tk. 550
1 سال
Tk. 950
1 سال
Tk. 950
1 سال
.co
Tk. 1,200
1 سال
Tk. 2,650
1 سال
Tk. 2,650
1 سال
.report
Tk. 850
1 سال
Tk. 2,000
1 سال
Tk. 2,000
1 سال
.co.uk
Tk. 850
1 سال
Tk. 1,000
1 سال
Tk. 1,000
1 سال
.online
Tk. 390
1 سال
Tk. 3,500
1 سال
Tk. 3,500
1 سال
.help
Tk. 950
1 سال
Tk. 2,550
1 سال
Tk. 2,600
1 سال
.education
Tk. 1,200
1 سال
Tk. 1,950
1 سال
Tk. 1,950
1 سال
.site
Tk. 450
1 سال
Tk. 1,200
1 سال
Tk. 1,200
1 سال
.vip
Tk. 675
1 سال
Tk. 1,450
1 سال
Tk. 1,450
1 سال
.xyz
Tk. 300
1 سال
Tk. 1,300
1 سال
Tk. 1,300
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains